• 586
  • 588
  • 589
  • 590
  • 591
  • 592
  • 593
  • 594

Lehighton Kia

Bill Soma
21 Blakeslee Blvd. East
Lehighton, PA 18235
610-377-1570
610-377-2520 (fax)